Māori @ Massey

Ko tā Te Kunenga ki Pūrehuroa he whakamana i ngā oati o te Tiriti o Waitangi e whai hua ai ngā whānau, hapū me ngā iwi katoa o te motu.

Massey University is a Tiriti o Waitangi-led institution dedicated to advancing outcomes for whānau, hapū and iwi through our teaching and research.

Massey Contact Centre Mon - Fri 8:30am to 5:00pm 0800 MASSEY (+64 6 350 5701) TXT 5222 contact@massey.ac.nz Web chat Staff Alumni News Māori @ Massey